معرفی دانشگاه

مجتمع آموزش عالی لارستان در بهمن ماه 1392 با استعانت از درگاه احدیت و همّت والای مسئولین و نیک‌اندیشان بزرگوار لارستان، با هدف تربیت نیروي انسانی متخصص، تولید دانش به شکل هدفمند، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشی، تعامل سازنده با سایر نهادهاي منطقه و ترویج فرهنگ کارآفرینی تأسیس شد تا عاملی باشد برای تولید ثروت، اشتغال‌زایی، حل مشکلات و سرمایه‌گذاري در منطقه.

این دانشگاه با پذیرش 72 دانشجو در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی شهرسازی و مهندسی فناوری اطلاعات فعالیت آموزشی خود را از سال پیش آغاز نمود. همچنین این مرکز، مجوز سه رشتة تحصیلی دیگر شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی را برای مهرماه 1393 دریافت نموده است و تعداد دانشجویان مجتمع در اولین سال تأسیس خود به 250 نفر رسید.

در حال حاضر بیش از 700 دانشجو در 7 رشته مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

 دورنمای موفقیت دانشگاه دولتی لارستان:
«دانشگاه لارستان، مبدأ همه تحولات شهرستان، دانشگاه برتر منطقه، ثروت آفرین، کارآفرین، موتور محرکه علمی، اقتصادي ، فرهنگی و مرجع علمی نیازمنديها و مشکلات منطقه خواهد بود».

01

4 اعضا هیت علمی
32 اعضا غیر هیئت علمی
24 دانشجویان
723 دانش آموختگان