دکتر مجید آرزومندarezoomand

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی

دورنگار: ۵۲۲۵۵۱۳۲

آدرس پست الکترونیکی: arezoomand@lar.ac.ir

==================================================

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف دانشگاه و آموزش عالی را فراهم می نماید.

مسولیتها و فعالیتها:

 • ساماندهی، برنامه ریزی و کنترل امور اداری، اجرایی و پشتیبانی دانشگاه.
 • ساماندهی و برنامه ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و درآمدزایی با اتکاء بر توان علمی و تخصصی دانشگاه.
 • کسب منابع مالی متنوع و پایدار در جهت گسترش زمینه‌های استقلال مالی دانشگاه.
 • ساماندهی،‌ مدیریت و تأمین منابع انسانی کارآمد، شایسته ، متخصص متناسب با ساختار دانشگاه و ملتزم به ارزش های انسانی واخلاق حرفه ای.
 • انجام و بررسی امور حقوقی دانشگاه.
 • نظارت بر امور ساختمان‌ها و اجرای طرح های عمرانی دانشگاه و مطالعه و بررسی طرح های عمرانی جدید.
 • ایجاد و توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه.
 • سیاست گذاری ،‌پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه.
 • برون سپاری فعالیتهای قابل واگذاری در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجرای آنها.
 • به کارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی .
 • تأمین، اصلاح و نگهداری تاسیسات زیربنایی دانشگاه.
 • ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز دانشگاه و بهبود مسائل زیست محیطی.
 • مدیریت و بهینه سازی مصارف انرژی (آب، برق، گاز) در دانشگاه.
 • تعامل با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور گسترش زمینه های همکاری.